Management školy

pozice jméno
Ředitel školy Mgr. Dalibor Ovečka
Statutární zástupce PhDr. Ivana Liznová
Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Hana Krejčová
Zástupce ředitele pro MŠ Ivana Andrésová

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Třídnictví I. st.

třída Třídní učitel
1.A Mgr. Eliška Zástěrová
1.B Mgr. Ivana Rozsypalová
1.C Mgr. Hana Kocourková
1.D Mgr. Eva Kytnarová
2.A Mgr. Gabriela Studená
2.B Mgr. Lucie Janků
2.C Mgr. Renata Heinischová
2.D Mgr. Jarmila Antoníčková
3.A Mgr. Lenka Jurčíková
3.B Mgr. Petra Bavlnková
3.C Mgr. Dana Spáčilová
3.D Mgr. Tereza Mazouchová
4.A Mgr. Judita Farkašová
4.B Mgr. Irena Bendová
4.C Mgr. Pavla Baťová
4.D Mgr. Simona Krychtálková
5.A Mgr. Lenka Kopecká
5.B Mgr. Josef Lušovský
5.C Mgr. Alice Lušovská
celkem 19 tříd  

 

Třídnictví II. st.

třída Třídní učitel
6.A Mgr. David Jurečka
6.B Mgr. Monika Doleželová
6.C Mgr. Šárka Milarová
7.A Mgr. Ondřej Němec
7.B Mgr. Jitka Němcová
7.C Mgr. Martina Červenková
8.A Mgr. Emilie Ovečková
8.B Mgr. Veronika Tesaříková
8.C Mgr. Roman Prause
9.A Mgr. Vlasta Hanáková
9.B Mgr. Jaroslava Roháčková
9.C Mgr. Hana Václavíková
celkem 12 tříd  

 

Vychovatelky ŠD -  přidělené třídy

třída Vychovatelka ŠD
I. A Jana Hyblová
I. B Renata Dostálová
I. C Mgr. Jana Jílková
I. D Aneta Chludová
II. A Dagmar Soldánová
II. B Irena Novotná
II. C Mgr. Lucie Zatloukalová
II. D Kateřina Burešová
III. A Michaela Rullová
III. D Mgr. Simona Drexlerová


Vyučující bez třídnictví

jméno
Mgr. Radka Bořilová
Mgr. Monika Doleželová
Mgr. Michal Esterka
Mgr. Terezie Dostál
Mgr. Jarmila Komárková
Mgr. Eva Matoušková
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Iveta Sedláčková
Mgr. Šimon Tomas
Mgr. Karel Tlamycha
Mgr. Lenka Slupská
Mgr. Dita Kolářová
Mgr. Aleš Kirchner
Mgr. Lucie Petrášová
Mgr. Ondřej Farkaš

 

Metodická zařízení

pozice jméno
metodické sdružení  1. – 2. roč. Mgr. L. Jurčíková
metodické sdružení  3. – 5. roč. Mgr. L. Kopecká
metodické sdružení ŠD M. Rullová
předmětová komise cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
předmětová komise českého jazyka Mgr. E. Nováková
předmětová komise dějepisu Mgr. D. Kolářová
předmětová komise matematiky Mgr. L. Slupská
předmětová komise tělesné výchovy 2. stupeň Mgr. M. Esterka
předmětová komise tělesné výchovy 1. stupeň Mgr. O. Němec
předmětová komise přírodopisu Mgr. M. Doleželová
předmětová komise občanské výchovy a výchovy ke zdraví Mgr. R. Prause
předmětová komise fyziky Mgr. L. Slupská
předmětová komise chemie Mgr. V.Hanáková
předmětová komise  Vv Mgr. V.Tesaříková
předmětová komise  Hv Mgr. Š. Milarová
předmětová komise zeměpisu Mgr. D.Jurečka
předmětová komise dopravní výchovy M. Rullová, Mgr. O. Němec
předmětová komise  Pč Mgr. Radka Bořilová
koordinátor ICT Mgr. K. Tlamycha
předmětová komise informatiky Mgr. A. Kirchner
koordinátor EVVO Mgr. M. Doleželová, Mgr. J. Farkašová
metodik prevence patologických jevů Mgr. D. Jurečka

 

 

Speciální pedagogičtí pracovníci

pozice jméno
výchovný poradce (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Mgr. Vlasta Hanáková
školní speciální pedagog Mgr. Renata Heinischová
školní metodik prevence Mgr. David Jurečka
Asistent pedagoga Mgr. Simona Drexlerová
Asistent pedagoga Jana Hyblová
Asistent pedagoga Silvie Pullmannová
Asistent pedagoga Hana Rozmánková
Asistent pedagoga Bc. Ladislav Duda
Asistent pedagoga Aneta Chludová
Asistent pedagoga Mgr. Lucia Zatloukalová

 

Provozní pracovníci

pozice jméno
ekonomka Jana Tesaříková
účetní, pokladní Ing. Veronika Kolářová
mzdová účetní, referentka Marta Vítková
elektronická spisová služba Aneta Sedláková
řidička Pavlína Pírková
školník Jan Šindler
uklízečka Martina Vlková
uklízečka Zuzana Hotkovičová
uklízečka Ivana Lisická
uklízečka Lenka Štěpánová
uklízečka Irena Čarnecká
uklízečka Dana Vlková
uklízečka Romana Štecová

Mimotřídní práce, správci kabinetů

pozice jméno
distribuce školních potřeb M. Vítková
distribuce učebnic I.st. Mgr. G. Studená, Mgr. P. Bavlnková
objednávky a distribuce učebnic koordinuje M.Vítková
distribuce metodických materiálů ZŘ, ŘŠ
kabinet I.st. Mgr. E.Zástěrová
stadion školy, tělocvičny Mgr. M. Esterka
kabinet Čj Mgr. E. Nováková
kabinet Ov Mgr. R. Prause
kabinet M Mgr. J. Roháčková
kabinet cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
kabinet D Mgr. D. Kolářová
kabinet Z Mgr. D. Jurečka
kabinet informatiky Mgr. K. Tlamycha
kabinet Př Mgr. E. Ovečková
kabinet CH Mgr. V. Hanáková
kabinet F Mgr. L. Slupská
kabinet Tv a ST Mgr. M. Esterka
kabinet Vv Mgr. V. Tesaříková
kabinet Hv Mgr. Š. Milarová
kabinet pozemků Mgr. D. Spáčilová, Mgr. R. Bořilová
učebny jazyků učitelé jazyků
správce žákovské knihovny Mgr. E. Nováková
správce učitelské knihovny Mgr. E. Nováková
sběr odpadových surovin Mgr. H. Kocourková, Mgr. I. Rozsypalová
bezpečnostní technik Vzdělávací institut – Ing. Pečiva
preventista PO Jan Šindler
zabezpečení olympiád a soutěží Předsedové PK a MS
zdravotnice Mgr. E. Zástěrová
zápisy z PR podle abecedy
archív M. Vítková
sklad učebnic II.st. Mgr. R. Bořilová
pomůcky pro integraci Mgr. R. Heinischová
kontakt s regionálním tiskem koordinuje ŘŠ
divadlo I. st. Mgr. J. Farkašová
divadlo II.st. Mgr. J. Němcová
filmová představení I. st. Mgr. L. Jurčíková
filmová představení II.st. Mgr. J. Němcová
Zajištění LVVZ Mgr. D. Ovečka,  Mgr. M. Esterka
Recyklohraní Mgr. J. Farkašová

Odpovědnost za prostory

prostor jméno
třídy TU
ŠD M. Rullová
jídelna S. Ošlejšková
kuchyně S. Ošlejšková

Péče o výzdobu prostor

prostor jméno
Hala školy, vývěska Mgr. V. Tesaříková
Pavilon A - přízemí Mgr. L. Slupská
Pavilon A – 1. patro Mgr. V. Hanáková
Pavilon A – 2. patro Mgr. V. Tesaříková
Pavilon B Mgr. P. Bavlnková
Pavilon C - přízemí Mgr. J. Farkašová
Pavilon C – 1. patro Mgr. L. Kopecká
Pavilon D Mgr. E. Ovečková, Mgr. M. Esterka
Prevence patologických jevů Mgr. D.Jurečka

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Důležité dokumenty

pdf ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

pdf ikonkaVýroční zpráva 2021/22

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2023

pdf ikonkaStřednědobý výhled 23/25

pdf ikonkaRozpočet př. nákl. 2023

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.