rousky skola

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je od zítřka (pátek 18.9.2020) rozšířena povinnost nosit roušku i během výuky ve třídách pro ŽÁKY 2. STUPNĚ s výjimkou tělesné výchovy a hudební výchovy (při zpěvu).

V nařízení MZDR se mluví o povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (COŽ NENÍ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT) ve všech vnitřních prostorech staveb.

Vážení rodiče,

   dovolte mi před zahájením nového školního roku 2020/2021 Vás pozdravit a ujistit Vás, že se na Vaše děti, naše žáky, nesmírně těšíme. Uděláme maximum pro to, aby školní rok proběhl co možná nejméně omezen a děti si ho náležitě užily.

Chtěl bych i Vás poprosit o maximální možnou míru spolupráce, tak jak tomu bylo v době uzavření škol. Věřím, že se nám společně podaří vyřešit případné komplikace a nepříjemné situace, které mohou v souvislosti s coronavirem nastat, a že nám budete pomáhat v zajištění plynulého průběhu školního roku (např. sledovat bedlivě zdravotní stav Vašich dětí před odchodem do školy, respektovat zavedení roušek v krizových situacích apod.).

Věřte, že některá opatření, která na naší škole budou zavedena, jsou nutná pro zajištění bezpečné a příjemné atmosféry ve škole. Všichni si přejeme školu s co největším počtem žáků v lavicích a pedagogů před tabulí. Školu bez uzavřených tříd a dalších výrazných omezení. K tomu nám snad napomůže dodržování zásad manuálu a hlavně štěstí. Z naší strany můžete očekávat pozitivní přístup, dobrou náladu, rozzářené obličeje a chuť s Vámi spolupracovat.

                                                                                                                      Mgr. Dalibor Ovečka

                                                                                                                           ředitel školy

V jídelně je možno objednávat stravu přes internet. Každý strávník, který chce využívat systém objednávání stravy přes internet, musí mít nastaveny základní údaje: heslo a e-mailovou adresu.

Dále musí mít kód v položce "uživatel", který obdrží v jídelně na tel. čísle 582302435 (p. Stránská).

Toto číslo bude používat k přihlášení na internetovou stránku www.strava.cz

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2020

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného