ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov

Pokyny ke stravování ve školní jídelně

na školní rok 2021/2022

Rodiče dětí obdrží ve školní jídelně přihlášku ke stravování. Tato přihláška však nezavazuje k odběru obědů. Žák, který chce odebírat stravu, musí potvrdit přihlášení v  srpnu (od 23.8.2021) v době od 8.00 hod – 13.00 hodin.

Cena obědu pro žáka 7 – 10 let …………..   22,-- Kč

                                   11 – 14 let ………….    25,-- Kč

                                   15 let a více ………..    29,-- Kč  

V jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy. Slouží k tomu osobní identifikační čip. Cena čipu je 120,-- Kč. Čip si musí každý žák zakoupit v jídelně ZŠ a je platný po celou dobu docházky do školy. Čip je funkční i pro vstup do školy. Když dítě zapomene čip, pověřený pracovník mu vydá náhradní stravenku a může si objednaný oběd vyzvednout. Identifikační čip je nepřenosný na jiného žáka. Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip.

V případě nemoci žáka lze odebrat 1. den nemoci stravu do jídlonosiče (dle vyhlášky č. 107/2005) Dále je nutno provést odhlášení stravy po celou dobu nemoci. Přihlašování a odhlašování stravy je nutné provádět nejpozději den dopředu do 11.00 hodin. Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu!

Způsob odhlašování stravy

Prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K tomu jsou zapotřebí údaje –uživatel a heslo, které každý strávník obdrží ve školní jídelně.

Nebo telefonicky -Kontakt: 582 302435

V rámci zjednodušení úhrad stravného doporučujeme hradit stravné následujícími způsoby :

-    trvalým příkazem k úhradě

-    složenkou, kterou obdrží žák do 12. běžného měsíce.

Je možno u peněžního ústavu zadat trvalý příkaz k úhradě se splatností nejpozději

do 15. v každém měsíci. K tomuto příkazu je zapotřebí variabilní symbol, který obdrží žák v evidenci strávníků ve školní jídelně na telefonním čísle 582 302 435. Výše částky na trvalém příkazu je stanovena :

žák 7 – 10 let           440,-- Kč

žák 11 – 14 let         500,-- Kč

žák 15 let a více      580,-- Kč

Dvakrát ročně bude provedeno vyúčtování obědů, tj. v únoru a v červenci. Číslo bankovního spojení pro zasílání záloh: 190027561 / 0300. Doporučené datum úhrady zálohy na stravné je 31.8.2021, výjimečně do 15.9.2021.

Ve výjimečných případech lze stravné platit hotově.

V případě, že nebude strava v daném měsíci uhrazena, obědy budou zablokovány až do zaplacení.

Stravné se platí zálohově dopředu, tzn. na začátku září zálohově na září, na začátku října na říjen atd.. Přitom se vždy od zálohové částky odečítají přeplatky nebo naopak přičítají nedoplatky z minulého období. V září je vybírána jednorázová záloha 500,-- Kč, která bude vyúčtována na konci školního roku.

Nárok na stravu mají žáci pouze ty dny, kdy jsou přítomni ve škole.

  

Školní jídelna při ZŠ sídliště Svobody Prostějov

Telefon 582 302 435 (603 855 815)

3. A navštívil pan myslivec Holík s liškou Coco. Učení o savcích získalo jiný rozměr.
Dopis pro oba byl sladkou tečkou
myslivec liska

3. B – SMYSLUPLNÉ VYUŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍCH IPADŮ
Děti třídy 3. B používají školní iPady v běžné výuce k procvičování probraného učiva. Tato technika byla pořízena z dotací v rámci šablon pro školy. Děti zde pod vedením zkušeného ict koordinátora naší školy poznávají nové možnosti  využívání počítačové techniky. Zjišťují, že tato technika neslouží jen ke hrám, ale může jim výrazně ulehčit práci v procvičování již nabytých zkušeností. Děti pracovaly s velikým nadšením a nasazením. V následujících týdnech budeme v této činnosti pokračovat i ve třídě 3. C, kde se již děti velmi těší.

ipady vyuka

Začátkem roku se děti z oddělení ŠD 1.B zapojily do výtvarné soutěže, kterou pořádala iniciativa „Oživíme Česko“ – projekt z dílny Pojišťovny VZP, a.s.. Hlavním úkolem bylo vytvořit pohádkovou knížku, ve které vystupuje medvídek Vilda.

Vymyslet pohádkovou knížku se na začátku zdálo být nemožné, na realizaci jsme měli pouhé dva týdny J.

S dětmi jsme si sedli na koberec a udělali „válečnou poradu“. Po chvíli nebylo o čem přemýšlet – JDEME DO TOHO!

ozivime cesko

Základní linku příběhu jsme měli. Často si hrajeme hru „Pohádkové kostky“ – kdy děti vymýšlejí příběhy pomocí obrázků, které jim padnou. Spojili jsme tedy hned několik nápadů dohromady a příběh byl na světě.

První den jsme stihli rozdat úkoly, kdo bude výtvarně ztvárňovat kterou postavu, kdo bude malovat les, kdo hrníček s čajem… Velká bitva se strhla o hlavního hrdinu – medvídka Vildu. Zde se do finále probojovaly 3 děti, které měly ukázat, jak by Vildu namalovaly. Poté jsme společně vybrali nejzdařilejší obrázek. V dalších dnech jsme pracovali formou pokus x omyl. Něco se dařilo, něco ne. Děti byly jeden den nadšené, jindy si chtěly spíše hrát. Do toho se blížilo uzavření všech škol…

Řekli jsme si, že to nevzdáme a opravdu jsme pracovali na nejvyšší možné otáčky. Do knihy jsme dali to nejlepší, co jsme mohli a co jsme vyrobili.

Emička vyhrála „výběrové řízení“ na medvídka Vildu, namalovala ho dokonce 6x, zvládla i Adámkovu postýlku, pokojíček a velká modrá srdíčka. Adámek společně s Mínou, Michalkou K., Emičkou a Lindou malovali ochotně les. Mína přidala domeček, sluníčko, mráčky, léky a teploměr. Kouzelnou květinu a kapradí navrhla Linda. Danielka namalovala druhý domeček. AnetkaBeátkou ztvárnily maminku, jak vaří čaj. Michalka J. namalovala pořádný puntíkatý hrnek a sklenici medu. Autorkou holčičky Vendulky je Eliška, zvládla ji na první dobrou. Chlapečka pak vytvořili Tobík a Mína. Lesní domeček medvídka Vildy zrealizovali Lucinka a Maty. Motýlky, hříbečky a travičku měla na starost Lilianka. Spoustu textu včetně názvu knihy pečlivě přepsaly ZuzankaBeátkou, se zbývajícím textem pomáhaly starší děti.

Barevné nátěry - titulních desek a stránek knihy - s radostí udělali Dominiček, Lucinka, Ondrášek, Jůlinka, Beátka, Adámek, Eliška, Anetka

Na mně pak bylo vše zkompletovat, pospojovat, slepit.. a dát knize finální podobu.

Jednu z posledních stránek knihy zdobí společná fotografie všech autorů. Symbolicky je kniha svázána devatenácti stuhami. Každá stuha znázorňuje jednoho žáka naší třídy – 1.B, který se na knize nějak podílel. Všem 19 dětem patří velké poděkování. Vlepili jsme i čtyřlístek pro štěstí, který jsme našli na podzim v parku u Hvězdárny, kam pravidelně moc rádi chodíme.

Porota vybírala ze 113 pohádkových knížek a naše děti získaly 3. místo!

-          https://www.ozivimecesko.cz/pohadkovakniha/

Pořadatelům děkujeme za zaslané knihy a další milé dárky. Obrovskou radost máme z notebooku, na kterém si budeme v družině pouštět pohádky a písničky. Vážíme si možnosti účastnit se této nesmírně zajímavé soutěže. Byla pro nás milým zpestřením před zavřením škol a také velkou zkušeností.

Za žáky oddělení ŠD 1.B

vychovatelka Jana Jílková

3. B + 3. C – ANIMOTERAPIE – KDYŽ ZVÍŘATA POMÁHAJÍ

Třídy 3. B a 3. C naší školy jsou vyhlášeny svou rodinnou a pohodovou atmosférou a zároveň schopností vést děti k pozitivnímu vztahu ke vzdělání a uměním motivovat je k dalšímu sebevzdělávání. Není zde opomínán velmi důležitý aspekt ve výuce dětí a tím je psychická relaxace.
K té je například využívána tzv. animoterapie, kterou děti těchto tříd využívají ve školním roce několikrát.

animoterapie 5 2021

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2021

pdf ikonkaStřednědobý výhled 22/23

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného