V letošním školním roce si prvňáčci z oddělení školní družiny připisují další úspěch. Do výtvarné
soutěže „Jak vypadá paní Zima?“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže, se přihlásilo 42 škol a 390
autorů. Vítězné práce vybírala také akademická malířka Hana Dočkalová. Naše děti získaly rovnou dvě
ocenění:

beatka zima 4 2021
V kategorii 6 let:
2. místo - Beátka Smékalová z odd. školní družiny 1.B
V kategorii 7 let:
2. místo - Eliška Páleníková a Bruno Konšel z odd. školní družiny 1.D
Všechny krásné obrázky si můžete prohlédnout v prezentaci na FB profilu DDM Prostějov.
Z našich šikovných dětí máme velkou radost a společně se těšíme na další zajímavé akce.

Vychovatelky ŠD

Kantorům ze tříd 3. B a 3. C se pro děti podařilo zařídit online přednášku s českým zoologem, publicistou, autorem a spoluautorem mnoha populárně naučných knih, RNDr. Martinem Smrčkem. Veřejnost si ho může pamatovat jako člena týmu, připravujícího projekt Odhalení – Trochu jinou reality show z pavilonu goril v pražské zoo. Tento projekt získal v říjnu 2006 prestižní ocenění Panda Award v britském Bristolu. Dětem naší školy přednesl velmi zdařilou přednášku o ptácích, jejich chování a nezastupitelném místě v naší přírodě. Děti byly velmi nadšeny a měly na zoologa mnoho otázek, na které vtipně odpovídal. Tak byla distanční výuka zpestřena o seznámení se se zajímavým člověkem.

smrcek ptaci

1. SKUPINY PREZENČNÍ VÝUKY
od pondělí 12.4.2021 do pátku 16.4.2021 - 1A, 1D, 2A, 2D, 3A, 3B, 3C, 4A a 4D 
ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle distančního rozvrhu
od pondělí 19.4.2021 do pátku 23.4.2021-1B, 1C, 2B, 2C, 4B, 4C, 5A, 5B a 5C
ostatní třídy pokračují v distanční výuce dle distančního rozvrhu
 
2. REŽIMOVÁ OPATŘENÍ
Ve škole i nadále platí režimová opatření 3R - častá dezinfekce rukou, povinnost nosit chirurgickou roušku nebo respirátor a dodržování rozestupů. Ve třídách časté větrání a zajištění minimálního (nejlépe žádného) kontaktu s ostatními třídami, skupinami.
 
3. TESTOVÁNÍ     
INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO O TESTOVÁNÍ:

https://youtu.be/BmDnd140UH4

Dítěti, které rodiče odmítnou nechat testovat, nebude umožněn vstup do školy.
ostatní informace k testování naleznete v přílohách
 
4. DRUŽINA
Odpolední družina bude poskytována přihlášeným žákům 1. - 3. tříd v homogenních skupinách po jednotlivých třídách do 16:30 hod. Ranní dohled bude zajištěn od 6:30. Vstup a testování těchto dětí bude bočním vchodem od MŠ (viz. příloha testování) 
 
5. STRAVA
Prezenčně vzdělávaným dětem bude oběd automaticky PŘIHLÁŠEN. Děti na distanční výuce si mohou odebrat jako doposud oběd do jídlonosiče (v tomto případě je nutné si ho přihlásit) od 13:00 do 13:15 hod.
 
Testování ve škole   pdf ikonka
Leták pro žáky   pdf ikonka
Leták pro rodiče   pdf ikonka
     

Začátkem března 2021 bylo ukončeno 28. kolo okresní výtvarné soutěže „Zahrada plná života“,
kterou každoročně vyhlašuje Český zahrádkářský svaz. Do soutěže se zapojilo celkem 22 školských
zařízení našeho regionu a sešlo se téměř 250 výtvarných prací, ze kterých byly vybrány a oceněny ty
nejlepší.
Krásné obrázky od dětí z několika oddělení školní družiny poslaly i paní vychovatelky. Máme
obrovskou radost, že porotu zaujala žákyně naší školy:
Mína Atyabi z ŠD 1.B, která získala čestné uznání.

Zahrada plná života Mína
Míně tímto gratulujeme, ve škole na ni čeká sladká odměna.
Kvůli koronavirové situaci letos nemohla být uspořádána tradiční výstava; nejlepší práce proto bylo
možné vidět alespoň za okny budovy ČSZ na ulici Daliborka.
Na všechna díla je možné se podívat zde:
- https://www.zahradkari.cz/us/prostejov/index.php?str=1375&akce=1&poradi=1&start=0
Děkujeme všem našim družinovým dětem za účast v této výtvarné soutěži a přejeme mnoho úspěchů
do dalších soutěží a výzev…

Vychovatelky ŠD

Kantoři těchto tříd naší školy připravili pro své žáky rébusovou hru na velikonoční prázdniny. Této akce se účastnila velká většina dětí v doprovodu svých rodičů a tak si zpestřili volno o prázdninách. Hra byla pečlivě připravena již před prázdninami, kdy během distanční výuky musely děti pozorně sledovat nenápadné indicie, které přibližovaly místo ukryté schránky, ve kterém se nacházel rébus. Po jeho vyluštění daly děti zprávu svým kantorům. Hra se setkala s velikou odezvou a tak se opět vnesl alespoň kousek radosti do současné „kovidové nálady“. Děti tříd 3. B a 3. C však nelenoší a již připravují na příští týden další akci. Tou bude „VEČERNÍ VIDEOKONFERENCE“, kde si budeme vyprávět legrační zážitky z vlastního života. Tak se opět máme na co těšit!!!

velikonoce 3bc 2021

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2021

pdf ikonkaStřednědobý výhled 22/23

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného