ZŠ a MŠ Jana Železného, Prostějov

Pokyny ke stravování ve školní jídelně

na školní rok 2021/2022

Rodiče dětí obdrží ve školní jídelně přihlášku ke stravování. Tato přihláška však nezavazuje k odběru obědů. Žák, který chce odebírat stravu, musí potvrdit přihlášení v  srpnu (od 23.8.2021) v době od 8.00 hod – 13.00 hodin.

Cena obědu pro žáka 7 – 10 let …………..   22,-- Kč

                                   11 – 14 let ………….    25,-- Kč

                                   15 let a více ………..    29,-- Kč  

V jídelně je instalován elektronický systém výdeje stravy. Slouží k tomu osobní identifikační čip. Cena čipu je 120,-- Kč. Čip si musí každý žák zakoupit v jídelně ZŠ a je platný po celou dobu docházky do školy. Čip je funkční i pro vstup do školy. Když dítě zapomene čip, pověřený pracovník mu vydá náhradní stravenku a může si objednaný oběd vyzvednout. Identifikační čip je nepřenosný na jiného žáka. Při ztrátě nebo zničení je nutno zakoupit nový čip.

V případě nemoci žáka lze odebrat 1. den nemoci stravu do jídlonosiče (dle vyhlášky č. 107/2005) Dále je nutno provést odhlášení stravy po celou dobu nemoci. Přihlašování a odhlašování stravy je nutné provádět nejpozději den dopředu do 11.00 hodin. Za neodhlášené obědy nelze poskytnout finanční náhradu!

Způsob odhlašování stravy

Prostřednictvím internetu na stránkách www.strava.cz. K tomu jsou zapotřebí údaje –uživatel a heslo, které každý strávník obdrží ve školní jídelně.

Nebo telefonicky -Kontakt: 582 302435

 

Vzhledem k tomu, že se žáci v různé dny navracejí a odcházejí na karanténu, je nutné, aby je rodiče

přihlašovali a odhlašovali individuálně, nejlépe s použitím aplikace STRAVA CZ (popř. na tel. čísle 582302435 p. Macháčková).
Celou třídu jednotně odhlásit/přihlásit nejde i z toho důvodu, že např.očkované děti do karantény
neodcházejí. Děkujeme za pochopení.

V rámci zjednodušení úhrad stravného doporučujeme hradit stravné následujícími způsoby :

-    trvalým příkazem k úhradě

-    složenkou, kterou obdrží žák do 12. běžného měsíce.

Je možno u peněžního ústavu zadat trvalý příkaz k úhradě se splatností nejpozději

do 15. v každém měsíci. K tomuto příkazu je zapotřebí variabilní symbol, který obdrží žák v evidenci strávníků ve školní jídelně na telefonním čísle 582 302 435. Výše částky na trvalém příkazu je stanovena :

žák 7 – 10 let           440,-- Kč

žák 11 – 14 let         500,-- Kč

žák 15 let a více      580,-- Kč

Dvakrát ročně bude provedeno vyúčtování obědů, tj. v únoru a v červenci. Číslo bankovního spojení pro zasílání záloh: 190027561 / 0300. Doporučené datum úhrady zálohy na stravné je 31.8.2021, výjimečně do 15.9.2021.

Ve výjimečných případech lze stravné platit hotově.

V případě, že nebude strava v daném měsíci uhrazena, obědy budou zablokovány až do zaplacení.

Stravné se platí zálohově dopředu, tzn. na začátku září zálohově na září, na začátku října na říjen atd.. Přitom se vždy od zálohové částky odečítají přeplatky nebo naopak přičítají nedoplatky z minulého období. V září je vybírána jednorázová záloha 500,-- Kč, která bude vyúčtována na konci školního roku.

Nárok na stravu mají žáci pouze ty dny, kdy jsou přítomni ve škole.

  

Školní jídelna při ZŠ sídliště Svobody Prostějov

Telefon 582 302 435 (603 855 815)

V jídelně je možno objednávat stravu přes internet. Každý strávník, který chce využívat systém objednávání stravy přes internet, musí mít nastaveny základní údaje: heslo a e-mailovou adresu.

Dále musí mít kód v položce "uživatel", který obdrží v jídelně na tel. čísle 582302435 (p. Macháčková).

Toto číslo bude používat k přihlášení na internetovou stránku www.strava.cz

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2021

pdf ikonkaStřednědobý výhled 22/23

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného