Management školy

pozice jméno
Ředitel školy PaedDr. Jan Krchňavý
Zástupce ředitele PhDr. Ivana Liznová
Zástupce ředitele pro MŠ PaedDr. Alena Řešetková

Třídnictví I. st.

třída Třídní učitel
1.A Zástěrová Eliška
1.B Rozsypalová Ivana
1.C Kocourková Hana
1.D Dudová Monika
2.A Studená Gabriela
2.B Dostál Terezie
2.C Zahradníčková Kristýna
3.A Jurčíková Lenka
3.B Spáčilová Dana
3.C Bavlnková Petra
4.A Farkašová  Judita
4.B Vavrečková Jana
4.C Heinischová Renata
5.A Kytnarová Eva
5.B Lušovský Josef
5.C Sedláková Blanka
5.D Lušovská Alice
celkem 17 tříd  

 

Třídnictví II. st.

třída Třídní učitel
6.A Doleželová Monika
6.B Kirchner Aleš
6.C Novotná Jana
7.A Nekoksová Marcela
7.B Němcová Jitka
7.C Milarová Šárka
8.A Hanáková Vlasta
8.B Nováková Eva
9.A Slupská Lenka
9.B Komárková Jarmila
9.C Krpcová Dita
celkem 11 tříd  

 

Vychovatelky ŠD -  přidělené třídy

třída Vychovatelka ŠD
I. A Jahnová Markéta
I. B Dostálová Renata
I. C Rozehnalová Helena
I. D Novotná Irena
II. A Rullová Michaela
II. B Křupková Miloslava
II. C Soldánová Dagmar
III. třídy Vlachová Naďa

 

Vyučující bez třídnictví

jméno
Tlamycha Karel
Krejčová Hana
Procházková Lenka
Sedláčková Iveta
Ovečka Dalibor
Matoušková Eva
Kunčíková Jitka
Ficová Iva
Václavíková Hana

 

Metodická zařízení

pozice jméno
metodické sdružení  1. – 2. roč. T. Dostál
metodické sdružení  3. – 5. roč. J. Farkašová
metodické sdružení ŠD M. Rullová
předmětová komise cizích jazyků I. Sedláčková
předmětová komise českého jazyka E. Nováková
předmětová komise dějepisu H. Krejčová
předmětová komise dějepisu H. Krejčová
předmětová komise matematiky V. Hanáková
předmětová komise tělesné výchovy M. Esterka
předmětová komise přírodopisu M. Nekoksová
předmětová komise občanské výchovy, VkeZd. D. Krpcová
předmětová komise chemie a fyziky L. Slupská
předmětová komise  Vv J. Němcová
předmětová komise  Hv Š. Milarová
předmětová komise zeměpisu, inform. A. Kirchner
předmětová komise dopravní výchovy M. Rullová
Předmětová komise  Pč M. Nekoksová
Koordinátor ICT K. Tlamycha
Koordinátor EVVO M. Nekoksová, J.Farkašová
Metodik prevence patologických jevů I.Ficová

 

 

Speciální pedagogičtí pracovníci

pozice jméno
výchovný poradce Krejčová Hana
školní speciální pedagog Heinischová Renata

 

 

Provozní pracovníci

pozice jméno
ekonomka J. Tesaříková
účetní, pokladní V. Kolářová
mzdová účetní, referentka M. Vítková
řidička P. Pírková
školník V. Zbořil
uklízečka E. Janečková
uklízečka Z. Hotkovičová
uklízečka I. Lisická
uklízečka L. Suchomelová
uklízečka Z. Mazalová
uklízečka D. Vlková

Mimotřídní práce, správci kabinetů

pozice jméno
distribuce školních potřeb M. Vítková
distribuce učebnic I.st. G. Studená, P. Bavlnková
objednávky a distribuce učebnic koordinuje ZŘ Liznová
distribuce metodických materiálů ZŘ, ŘŠ
kabinet I.st. H. Kocourková
stadion školy, tělocvičny M. Esterka
kabinet Čj E. Nováková
kabinet On D. Krpcová
kabinet M J. Komárková
kabinet cizích jazyků I. Sedláčková
kabinet D H. Krejčová
kabinet Z A. Kirchner
kabinet informatiky K.Tlamycha
kabinet Př M. Nekoksová
kabinet CH V. Hanáková
kabinet F L. Slupská
kabinet Tv a ST M. Esterka
kabinet Vv J. Němcová
kabinet Hv Š. Milarová
kabinet pozemků D. Spáčilová, M. Nekoksová
učebny jazyků učitelky jazyků
správce žákovské knihovny E. Nováková
správce učitelské knihovny E. Nováková
sběr odpadových surovin H. Kocourková, I. Rozsypalová
bezpečnostní technik Vzdělávací institut – ing. Pečiva
preventista PO V. Zbořil
zabezpečení olympiád a soutěží Předsedové PK a MS
zdravotnice E. Zástěrová
odběr novin a odborné literatury I. Liznová
zápisy z PR podle abecedy
archív M. Vítková
sklad učebnic II.st. J. Komárková
pomůcky pro integraci H. Krejčová, R.Heinischová
kontakt s regionálním tiskem koordinuje ŘŠ
divadlo I. st. J. Farkašová
divadlo II.st. H. Krejčová
filmová představení I. st. L. Jurčíková
filmová představení II.st. J. Němcová
Zajištění LVVZ D. Ovečka,  M. Esterka
Recyklohraní J.Farkašová

Odpovědnost za prostory

prostor jméno
ŠD M. Rullová
jídelna S. Ošlejšková
kuchyně S. Ošlejšková

Péče o výzdobu prostor

prostor jméno
Hala školy, vývěska H. Václavíková
Pavilon A - přízemí L. Slupská
Pavilon A – 1. patro H. Krejčová
Pavilon A – 2. patro J. Němcová
Pavilon B P. Bavlnková
Pavilon C - přízemí J. Farkašová
Pavilon C – 1. patro J. Kunčíková
Pavilon D M. Nekoksová, M. Esterka

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 1. 9. 2016
pdf ikonka +dodatek k ŠVP
pdf ikonka +ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny

word ikonkaVýroční zpráva 2016/17

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2018

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2018

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

Školní fotogalerie

fotogalerie banner