Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2017/2018 - zdarma

název kroužku
vedoucí třída
Keramika Kocourková 1.tř.
Keramika Rozsypalová 1.tř.
Pěvecký Farkašová 1.st.
Angličtina Dudová 1.D
Počítače Tlamycha 5.C
Matrix Lušovský 5.B
Fotografický Lušovský 5.B
Matem. a Čj hravě Lušovská 5.D
Korálkování Václavíková 1. i 2.st.
Angličtina Václavíková 2.st.
Čeština na PC Nováková 8., 9.tř.
Angličtina na PC Matoušková 6. - 8.tř.
Čeština hravě Milarová 7.tř.
Příprava na přij. z M Slupská 9.A
Příprava na přij. z M Komárková 9.B, 9.C
Geocaching - hledání pokladů Sedláková 5.B, 5.C
Angličtina pro 7. ročník Matoušková 7.A

Nabídka školy (tabulka výše) – kroužky jsou bezplatné. Den a hodina bude upřesněna po přihlášení žáků s ohledem na jejich rozvrh.

Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2017/2018 - placené

název kroužku
vedoucí třída
Atletika - přípravka Esterka, Zahradníčková 1.st.
Atletika - přípravka Ovečka, Spáčilová 1.st.

 

 

Veselá věda opět na naší škole


Vážení rodiče,

i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a od října opět nabízí na naší škole pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.

 

Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 1. 9. 2016
pdf ikonka +dodatek k ŠVP
pdf ikonka +ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny

word ikonkaVýroční zpráva 2016/17

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2018

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2018

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

Školní fotogalerie

fotogalerie banner