Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2018/2019 - zdarma

název kroužku
vedoucí třída hodin týdně
šachový Meissel I.st. 2
keramika Kocourková, Rozsypalová 2.tř. 2
korálkování Václavíková I.+II.st. 1
angličtina Václavíková II.st. 1
pěvecký Farkašová I.st. 1
Matrix Lušovský 1.tř. 2
Čj+M hravě Lušovská 1.tř. 2
Angličtina na PC Matoušková 8. a 9.tř. 1
Příprava na přij. zkoušky Hanáková 9.tř. 2
Sportovní Kytnarová 1.-3.tř. 1
Sportovní Kytnarová 4.-5.tř. 2

Nabídka školy (tabulka výše) – kroužky jsou bezplatné.

Nabídka školních kroužků pro šk. rok 2018/2019 - placené

název kroužku
vedoucí třída
nabídku připravujeme...    

 

 

Veselá věda opět na naší škole


Vážení rodiče,

i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a od října opět nabízí na naší škole pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů.

Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

Vedení školy vyjadřuje podporu mimoškolním aktivitám podněcujícím zvídavost dětí a rozšiřování znalostí hravou formou, které mohou přispět k vytvoření kladného vztahu dětí k technice a přírodním vědám.

Přesné informace o času a místě konání kroužku stejně jako přihlášku naleznete na webových stránkách Veselé vědy www.veselaveda.cz.

 

Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ.

od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného