V silné konkurenci 16 nejlepších škol Olomouckého kraje se naše družstvo umístilo na krásném 6.místě.
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

stafeta pohar rulla 5 2019

5.A Jednohubky v rámci projektu Mléko do škol

5a jednohubky 2019

Dne 14. 5. na naši školu zavítali účastníci akce Dobroděj na kole. Jedná se o 13. ročník charitativní akce, kterou pořádá spolek Dobroděj z Loun.
Žáci našich tříd (6.A, 6.C, 7.A) tak měli možnost seznámit se s činností spolku, který pomáhá zrakově postiženým a poznat lidi, kteří ve svém volném čase dobrovolně pomáhají ostatním.
Součástí akce byly i praktické dovednosti. Děti si mohly vyzkoušet, jak těžké je zvládat některé činnosti bez pomoci zraku. Seznámili se s pomůckami, které nevidomí používají při učení.
Členy skupiny byli i zástupci spolku SLYŠÍM, TEDY ČTU. Spolek vznikl v Lounech 2013. Sdružuje hudebníky, pedagogické pracovníky, nahrává audioknihy pro ty, co nemohou číst sami.

www.slysimtedyctu.cz

dobrodej 2019

dobrodej 5 2019

Děti z 1. B a 1. C se učily vnímat, pozorovat, srovnávat a hledat vzájemné vztahy a souvislosti mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Prostřednictvím jimi namalovaných obrázků aktivně upozorňovaly na ekologické problémy. Cílem enviromentální výchovy je poskytovat žákům v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje.

enviromentalni vychova lusa 1bc 2019

Veselá věda opět na naší škole

“Veselá věda - kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz

od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460 Kč za pololetí.“

vesela veda 2019 2020

Využili jsme sýry, které jsme dostali z projektu Mléko do skol na ochutnání. Vyrobili jsme si s paní učitelkou tousty a jednohubky. Byla to senzační svačinka.

toustovani 2d 2019

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného