Vážení rodiče,

   dovolte mi před zahájením nového školního roku 2020/2021 Vás pozdravit a ujistit Vás, že se na Vaše děti, naše žáky, nesmírně těšíme. Uděláme maximum pro to, aby školní rok proběhl co možná nejméně omezen a děti si ho náležitě užily.

Chtěl bych i Vás poprosit o maximální možnou míru spolupráce, tak jak tomu bylo v době uzavření škol. Věřím, že se nám společně podaří vyřešit případné komplikace a nepříjemné situace, které mohou v souvislosti s coronavirem nastat, a že nám budete pomáhat v zajištění plynulého průběhu školního roku (např. sledovat bedlivě zdravotní stav Vašich dětí před odchodem do školy, respektovat zavedení roušek v krizových situacích apod.).

Věřte, že některá opatření, která na naší škole budou zavedena, jsou nutná pro zajištění bezpečné a příjemné atmosféry ve škole. Všichni si přejeme školu s co největším počtem žáků v lavicích a pedagogů před tabulí. Školu bez uzavřených tříd a dalších výrazných omezení. K tomu nám snad napomůže dodržování zásad manuálu a hlavně štěstí. Z naší strany můžete očekávat pozitivní přístup, dobrou náladu, rozzářené obličeje a chuť s Vámi spolupracovat.

                                                                                                                      Mgr. Dalibor Ovečka

                                                                                                                           ředitel školy

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2020

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného