zapis foto skoly smallZápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2023/2024:

pátek 21.dubna 2023 od 12.00 do 18.00 hodin

Termín:                               pátek 21.dubna 2023 12:00 – 18:00 hod.

Kde:                                    pavilon C přízemí

Potřebné doklady:          rodný list dítěte nebo výpis z matriky

    občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce

Informace k zápisu

V letošním školním roce proběhne zápis do 1. ročníku 21. dubna 2023 s osobní přítomností dítěte ve škole.

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky).

Od 1. dubna 2023 mají rodiče (zákonný zástupce) možnost podat žádost o přijetí dítěte on-line formou. Elektronický formulář žádosti dostupný zde na webových stránkách školy

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsjz/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41160

zapisy zsjz logo

Po vyplnění a podání elektronické žádosti obdrží rodiče (zákonný zástupce) automatický potvrzovací e-mail s podrobnými instrukcemi o dalším postupu včetně vygenerované přílohy – žádost o zápis dítěte, případně žádost o odklad školní docházky.

V případě, že nebude žádost podána elektronicky, vyplní ji rodič (zákonný zástupce) ve škole v den zápisu.

 

Možnosti doručení žádosti do školy:

 • Datovou schránkou
 • E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
 • Odesláním poštou s podpisem zákonného zástupce
 • Osobním předáním ve škole
 • Vložením do schránky umístěné při vchodu do školní budovy

 

Kontaktní adresa pro odeslání vyplněných žádostí:

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Sídliště svobody 3578/79, Prostějov 796 01

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 582 302 411

datová schránka: ep6gyca

 

Průběh zápisu dne 21.4.2023:

 • K samotnému zápisu přicházejí rodiče (zákonný zástupce) s dítětem narozeným od 1.9. 2016 do  31.8. 2017 a s dítětem, kterému byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 • V první části zápisu proběhne kontrola doručené a podepsané žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádosti o odklad školní docházky. Vygenerované registrační číslo je nutné si pečlivě uschovat.

Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu.

V případě, že rodiče (zákonný zástupce) nevyužili možnosti elektronického zaslání žádosti, vyplní ji na místě ve škole v den zápisu.

 • Ve druhé části zápisu proběhne motivační část – rozhovor paní učitelky s dítětem za přítomnosti rodičů (zákonného zástupce).

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy - www.zsjz.cz vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 2. května 2023.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce může požádat o jeho vydání).

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

 Kritéria přijetí stanovená ředitelem školy:

 • Přednost při zařazení do základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.

 • Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

 

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

 • Dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky, nejpozději do 31.5.2023.
 • Ředitel základní školy teprve potom na základě obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Informace o předčasném zaškolení nadaných dětí

Děti narozené od 1. září 2017 do 31. prosince 2017 musí mít vždy doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Děti narozené od 1. ledna 2018 do 30. června 2018 musí mít doporučení pedagogicko-psychologické poradny a současně i odborného lékaře.

PDF dokument - vzor přihlášky k zápisu
PDF dokument - žádost o odklad

 

V Prostějově 15.3.2023                                                                     Mgr. Dalibor Ovečka

    ředitel školy

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.