banner all

NAŠE ŠKOLA SE ZÚČASTNILA PROJEKTU NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ VE SPOLUPRÁCI SE SDRUŽENÍM D,Z.S.

banner DDěti z druhého stupně bylyv rámci projektu seznámeny se stránkami www.nebojsepromluvit.cz, na kterých mohou najít informace o problematice kyberšikany, jak předcházet projevům nenávisti na internetu nebo jak se jim bránit.Nejdůležitějším obsahem stránek je ovšem aktuální seznam odborných pracovišť, nízkoprahových center a linek bezpečí, kam se mohou oběti kyberšikany nebo její svědci obrátit a žádat o podporu nebo pomoc.

 

banner neboj seVybraná třída starších žáků také prošla interaktivním divadlem fórum Sdružení D, ve kterém měla možnost vyzkoušet si nanečisto možnosti řešení problematických modelových situací týkajících se kyberšikany nebo projevů nenávisti na internetu – např. rozpoznání hatespeech, obrana proti internetovému útoku, asertivita a angažovanost v boji proti bezpráví apod. Vše bylo dětem předáno přes příběhy vrstevníků, které tvoří divadelní představení, do něhož mohou děti vstupovat a měnit směřování životních peripetií Denisy, Anety nebo Romana.

Z dětí, jež se programu zúčastnily, bylo vybráno ve spolupráci s lektory programu několik dobrovolníků, kteří uskuteční informační kampaň mezi žáky 6.–9. tříd. Díky kampani se pak myšlenka projektu rozšíří do povědomí celého 2. stupně.

Program navázal na minimální preventivní program naší školy a vhodně tak doplnil základní strategie školy zajišťující prevenci rizikového chování žáků.

Navštivte webové stránky www.nebojsepromluvit.cz a www.sdruzenid.cz!

Sledujte videa k projektu:
youtube iconNejvětší borka :D http://youtu.be/gEe-8quNQmw
Obchoďák http://youtu.be/jdc6qzU2ulg

Program Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje projekt Nenávist na internet nepatří. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného