Naše škola získala grant z Revolvingového fondu z Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu „Školní zahrada s učebnou v přírodě“.

sz1
Vybudovat na pozemku školní zahrady učebnu v přírodě, botanickou mini-zahrádku a relaxační zónu byl hlavní cíl projektu, kterého se nám podařilo dosáhnout díky finančnímu příspěvku z Revolvingového fondu z Ministerstva životního prostředí.

Doposud jsme zde mohli pouze pěstovat zeleninu v rámci předmětu Člověk a svět práce. Po rekonstrukci má zahrada mnohem širší využití. V současné době tento prostor velice kvalitně slouží k výuce přírodovědných předmětů.

 

Srdcem učebny jsou dřevěné stoly, lavice a dva zahradní altány, které chrání děti před sluncem. V botanické zahrádce a jejím okolí mohou žáci pozorovat jehličnaté a listnaté stromy, keře, skalničky a byliny. Významné druhy přírodnin jsou opatřeny popisnými jmenovkami. Děti ze školní družiny si zde hrají odpoledne na pískovišti nebo odpočívají po namáhavém dni na lavičkách v relaxační zóně.

sz2Projekt byl zahájen v březnu 2013 schůzkou realizačního týmu (p. uč. Doleželová, Bavlnková, Spáčilová). V dubnu žáci rozčlenili pozemek dle nákresu nové podoby zahrady a v předmětu Člověk a svět práce upravili terén (odplevelili a poryli vytyčená místa pro záhony, vyseli trávník v relaxační části). V květnu jsme upravovali pozemek, položili krycí fólie v prostoru mini-botanické zahrádky. Fyzicky náročnější práce zajistili žáci 2. stupně např. rozvoz mulčovací kůry, rozmístění ozdobných kamenů a vyhloubení děr k zasazení stromů a keřů. Mladší žáky obzvl᚝ bavilo sázení skalniček a léčivých bylin. V průběhu května dostala zahrada nový kabát. Vznikla část, kde má své místo záhon léčivých bylin a záhon vytrvalých a jednoletých bylin. Okolní prostranství zahrady ozdobily zasazené jehličnaté a listnaté stromy, keře. Dětem ššly zahradnické práce pěkně od ruky, pracovaly s velkým nasazením a nadšením pod vedením p. uč. Bavlnkové a Spáčilové.

Koncem května rozmístili žžáci 9. ročníku s panem šškolníkem dřevěné stoly a lavice, lavičky, postavili a ukotvili zahradní altány. Výuka ve zbrusu nové učebně v přírodě mohla začít.

Práce byla náročná, ale doposud dosažené výsledky a úsměvy na dětských tvářích jsou pro všechny dostatečnou odměnou.

Počátkem září byl projekt ukončen finální úpravou relaxační zóny. Také SRPŠ finančně přispělo na zakoupení zahradního nábytku.

sz3sz4

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného