Chlapci z 5. a 4. ročníku vyhráli okresní kolo v přehazované a postoupili do krajského kola.

Chlapci 1. místo v okresním kole přehazované postup do krajského kola

Dívky z 5. ročníku získaly v okresním kole přehazované 2. místo.

Dívky 2. místo v okresním kole přehazované

Dne 28. 2. 2019 absolvovali žáci 1. B a 1. C třídy minikurz o tom, jakou strategii mají volit při svém učení. Celá přednáška byla vedená hravou formou aby byla pro děti lehce pochopitelná. Učit se člověk má především v době, kdy nejlépe vnímá a zapamatovává si. Zapojuje přitom do učení více smyslů: zrak, sluch, hmat a také pohyb, gestikulaci, chůzi. Čím je žák mladší, tím by měl mít větší možnost pohybu při učení. Učení je třeba střídat i s přestávkami a relaxačními i pohybovými chvilkami.
Sociálně komunikativní, kognitivní a učební strategie znamená např. dovednost požádat o vysvětlení během komunikace s pedagogem, dovednost požádat o pomoc, úroveň dovednosti spolupracovat, diskutovat, ovládat kritiku a polemiku, chovat se s přiměřenou asertivitou.

1

1

1

Děti ze tříd 1. B a 1. C navštívily olomouckou PEVNOST POZNÁNÍ, kde pod vedením kantorů a animátorů zjišťovaly na praktických ukázkách, jak to chodí ve fyzice.

1

1

1

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2018

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného