Děti z 1. B a 1. C se učily vnímat, pozorovat, srovnávat a hledat vzájemné vztahy a souvislosti mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem. Prostřednictvím jimi namalovaných obrázků aktivně upozorňovaly na ekologické problémy. Cílem enviromentální výchovy je poskytovat žákům v průběhu vzdělávání znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principů trvale udržitelného rozvoje.

enviromentalni vychova lusa 1bc 2019

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2017/18

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní preventivní strategie

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného