datum akce
název akce
1.11.

9.C – beseda na Úřadu práce v Prostějově, 2. - 5. hodina
7.C, 9.A - preventivní program , Olomouc
3.D – projekt „Dušičky“, 1. – 2. hodina
2.B, 2.C – Logika je hra –matematika hravě

4.11.

8.C – dějepisná exkurze, Olomouc
6.B –představení Last Wish, 10:15 hod.
Anglické divadlo – 2.A, 3.A, 4.A, 4.C, 5.A, 5.C, 6.A, 1.– 3 hodina

5.11.

Divadelní představení „Rytmus v srdci“, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 3.-5.hodina
3.D – „Retro den“ – projektové vyučování, 1. – 2. hodina
3.A – Retro den - projektové vyučování

6.11.

6. třídy - Kurz první pomoci, 8:00 – 9:30 hod.
7. třídy – Kurz první pomoci, 10:00-11:30 hod.
3.D – Retro přehlídka
3.A – Retro den –projektové vyučování

7.11.

8. třídy – Kurz první pomoci, 8:00 – 9:30 hod.
9. třídy – Kurz první pomoci, 10:00-11:30 hod.
3.A, 3.D - Pevnost poznání, 8:00 – 13:00 hod.
2.B, 2.C – Hravý český jazyk, soutěž

8.11.

9. třídy – Den otevřených dveří Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, 1. – 5. hodina
3.B, 3.C – divadelní představení, 2. – 3. hodina
2.A – knihovna, 1. – 2. hodina

11.11.

2.A – Preventivní program, 1.- 2. hodina
2.B, – Preventivní program, 3.- 4. hodina
3.A – knihovna, 10:00 – 11:30 hod.
2. pedagogická rada

12.11.

1.A, 3.A – divadelní představení, 8:30 hod.
1.B, 1.C, 1.D – divadelní představení, 10:15 hod.
2.C – Preventivní program, 1.- 2. hodina
6.A – Preventivní program, 3. – 4. hodina
5.A – IRIS: program Kamínek vypráví, 1. – 3. hodina
1.C, 1.D – divadlo Lazar, 3. – 4. hodina

13.11.

Scholaris Prostějov – přehlídka středních škol, 9. třídy
2.A – „Jsem laskavec“ – projekt Nadace Karla Janečka, návštěva Domu seniorů v PV

15.11.

Fotografování 1. – 4. třídy
8. a 9. třídy – filmové představení, 8:30 hod.
2.A –pátek venku
2.B, 2.C – Zdravá strava, přednáška

18.11.

Fotografování 1. – 4. třídy
6.B – Preventivní program, 1. – 2. hodina
6.C – Preventivní program, 3. – 4. hodina
1.A – knihovna, 1. – 2. hodina

21.11. 2.B, 2.C - knihovna
22.11. 2.A –První pomoc – projektové vyučování
27.11.

8.C, 9.C – divadelní představení
3.B, 3.C – knihovna, 1. – 2. hodina

28.11. 4.A, 5.A – knihovna, 3. – 4. hodina
29.11. 2.A – pátek venku

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2019

pdf ikonkaStřednědobý výhled 2019

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2017/2018)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného